Innkallingar og protokollar for møta i Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd


Møta i Hjelmeland kyrkjeleg fellesråd er i møterommet ved sidan av Hjelmeland kyrkjekontor i Gjensidigebygget. Tidspunkt for møta er vanlegvis kl. 16.

Møteplan 2021:  27.01, 10.03, 02.06, 01.09, 20.10 og  24.11.

2021:

Innkalling møte 10. mars 2021: Innkalling10. mars 2021

Innkalling og protokoll møte 27. januar 2021: Innkalling 27. januar 2021 og Protokoll 27. januar 2021

 

 

 

 

Tilbake