Opningstid på kyrkjekontoret


Opningstid på telefon 977 55 347 tysdag til fredag kl. 9 -  kl. 14.

Kyrkjekontoret er stengt for besøkande som ikkje har gjort avtale på førehand. 

Avtal møte på telefon eller e-post med den du ynskjer å snakke med.

Sokneprest Sigrunn Hagen Arnesen             tlf. 977 52 534      prest@hjelmeland.kyrkja.no 

Prost Sigrid Sigmundstad                            tlf. 908 71 457      prost@hjelmeland.kyrkja.no

Kantor Anne-Berit Rinde Bjelland                 tlf. 992 48 683      kantor@hjelmeland.kyrkja.no

Kyrkjeverje Reidunn Ferstad                        tlf. 977 55 347      post@hjelmeland.kyrkja.no

 

 

 

Tilbake